Stichting 'Birgen Di Rosario'

Unknown | Willemstad, Netherlands Antilles

Hospital description

Foundation Birge de Rosario

Activiteit: Activity:

Stichting Birgen di Rosario i s een organisatie voor zorg aan bejaarden en heeft 740 ouderen in zorg en een personeelsbestand van 250 medewerkers.

Foundation Birge Rosario di i s an organization for care to the elderly and 740 elderly people in care and a workforce of 250 employees.

Clienten: Clients:

De Stichting biedt: The Foundation provides:

-intramurale zorg; 350 cliënten in 3 verzorgingshuizen; Huize Welgelegen (165), Het Richardushuis (69) en Nos Laterno (60),
-Hospital care, 350 clients in three residential homes, houses Hideaway (165), The Richardushuis (69) and Nos. Laterno (60),

-semi-murale zorg; 70 bejaarden per dag bezoeken de dagopvang “Mi Amparo” (het totale cliëntenbestand is 100)
Semi-mural care, aged 70 days per visit day care “Mi Amparo” (the total client base is 100),

-extramurale zorg; thuiszorg aan 340 bejaarden via het “Open Bejaardenwerk”.
-Outpatient care, home care for 340 elderly people from the “Senior Open Work”.

Profile

Hospital type Unknown
Local language
Funding Status Private

Location

We also have information about 0 other hospitals close to this location

This is a free preview of just some of the information we hold on Stichting 'Birgen Di Rosario'.
Members can also access
  • Contact details and information on how to apply

Join TEN now to access more elective hints and tips, case studies, and information on research and teaching opportunities and more.

sign up now